Literatura

Jelikož nejsem v žádném cizím jazyku tak znalý, abych zvládl přelouskat knihu, umístím zde pouze typy na českou literaturu, o které soudím, že je pro želvaře obohacující. 

 

Želvy v přírodě a v péči člověka

(Autorem je pan Jiří Zych, člověk, který stál u zrodu Klubu chovatelů želv. Je jeho zakládajícím členem a předsedou. Nerozumím tomu, proč jsou na obalu fotografie jen vodních želv, ale kniha je i o těch suchozemských. Je v ní plno užitečných informací a zajímavých nápadů.)

 

Koupit knihu můžete zde.

 

  

 Želva zelenavá

(Autorkou je paní Nataša Velenská, která již řadu let působí v Zoo Praha jako ošetřovatelka nejen suchozemských želv. Je členkou klubu chovatelů želv.)

 

Koupit knihu můžete zde.