Legislativa CITES

Co v této kategorii najdete?

  • Vysvětlení pojmů mezinárodní ochrany (nejen) suchozemských želv CITES.
  • Objasnění toho, jaké druhy želv vyžadují povinnou registraci.
  • Seznam všech krajských úřadů a jejich adres, kam se zasílají dokumenty CITES.
  • Dokumenty ke stažení: aktuální vyhlášky týkající se ochrany želv, všechny formuláře CITES, atd.

Co je cites?

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána. Její úplný text naleznete v sekci Právní normy v ochraně přírody a krajiny.

CITES se vztahuje na živé organismy, na jejich části či výrobky z nich. (výrobky z kožešin, kůží a kostí chráněných zvířat, sošky a řezby ze vzácných dřevin či slonoviny, výrobky tradiční asijské medicíny obsahující výtažky z chráněných živočichů či rostlin, gurmánské speciality aj).

Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě, protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je velmi rozsáhlý a je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí.

V současné době má úmluva CITES již 165 členských zemí, Česká republika je členskou zemí od 1.1.1993.

 

Podle stupně ohrožení jsou exempláře rozděleny do tří kategorií I až III.

CITES I
Zahrnuje na 500 druhů živočichů a 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán a je povolován jen výjimečně (zoologické zahrady, vědecký výzkum...).

CITES II
Zahrnuje na 4 000 druhů živočichů a 25 000 druhů rostlin, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován. Tato příloha obsahuje i druhy snadno zaměnitelné za exempláře CITES I. 

Do kategorie CITES IIA, u které je třeba registrovat želvy na úřadech a na každou želvu mít od úřadu vystavený dokument CITES, z mnou chovaných želv spadají tyto: Želva vroubená, Želva zelenavá.

Do kategorie CITES IIB u které se registrace na úřadech neprovádí, tudíž stačí vlastnit Doklad o legálním nabytí exempláře, z mnou chovaných želv spadají tyto: Želva pardálí, Želva uhlířská, Želva čtyřprstá, Želva karolínská.

CITES III
Zahrnuje 220 druhů živočichů a 8 taxonů rostlin. Jedná se o druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí. Příkladem může být mrož lední - Kanada, či hyenka hřivnatá - Botswana aj.

Informační Zdroj: Pro tento článek byly použity informace z webových stránek středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz).

Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout zákony, vyhlášky a všemožné dokumenty týkající se (nejen) suchozemských želv.

 

Cites formuláře:

CITES - formular B - nabyti_a_prihlaseni.doc
CITES - formular C - prenechani_a_odhlaseni.doc
CITES - formular D - uhyn_exemplare.doc
CITES - formular A - vlastní odchov_dovoz.doc
CITES - žádost o výjimku.pdf

 

Vyhlášky a zákony:

Seznam ohrožených druhů CITES ze 7. 8. 2013

Seznam krajských úřadů

Na obálku nejprve napište: Dokumenty CITES, poté "Odbor životního prostředí a zemědělství" a poté až adresu podatelny daného kraje.

Kraje Adresy
Jihočeský U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Jihomoravský Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
Karlovarský Závodní 353/88
360 01 Karlovy Vary
Vysočina Žižkova 57
587 33 Jihlava
Královéhradecký Pivovarské náměstí 1245
500 02 Hradec Králové
Liberecký U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Moravskoslezský 28.října 117
702 18 Moravská Ostrava
Olomoucký Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Pardubický Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
Plzeňský Škroupova 18
306 13 Plzeň
Středočeský Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ústecký Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zlínský Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Praha Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1