Chované druhy

V současné době chovám šest druhů suchozemských želv. Dva evropské druhy - Želvy zelenavé (Testudo hermanni boettgeri) a Želvy vroubené (Testudo marginata). Jednoho zásupce z Asie - Želvy čtyřprsté (Agrionemys horsfieldi). Jeden africký druh - Želvy pardálí (Stigmochelys pardalis babcocki). Zástupce z Jižní ameriky - Želvy uhlířské (Chelonoidis carbonaria). A zástupce jehož původní lokalita je v USA - Želvy karolínské (Terrapene carolina triunguis), tento druh je v ČR poměrně velmi vzácný, přitom se jedná o velice atraktivní a snadno chovatelné želvy. Želvy rodu Testudo a Agrionemys mají chovné podmínky a nároky velice podobné a jedná se o zimující druhy. Oproti tomu nezimující želvy rodů Stigmochelys a Chelonoidis mají podmínky a nároky specifičtější. Želvy rodu terrapene jsou ještě úplně jiná "kapitola". Více o každém jednotlivém druhu se dozvíte v jeho podkategorii.

Do budoucna plánuji chov rozšířit o další druhy. Jako například o Želvy žlutohnědé (Testudo Greaca ibera), Želvy paprsčité (Astrochelys radiata), či Želvy kloubnaté (Kinixys beliana).

Anketa

Jaký druh se vám nejvíce líbí?

Želva pardálí (67)
31%

Želva uhlířská (68)
32%

Želva vroubená (20)
9%

Želva zelenavá (16)
8%

Želva čtyřprstá (9)
4%

Želva karolínská (19)
9%

Jiný druh (14)
7%

Celkový počet hlasů: 213